WEB开发网
开发学院软件教学其他软件 Eitplus 查找替换技巧 阅读

Eitplus 查找替换技巧

 2013-03-03 15:08:50 来源:WEB开发网   
核心提示: 1. 替换空行^[ \t]*\n2. 保留查询内容使用 \03. 分组替换原文 搜索 替换 结果 abc (ab)(c) \0-\1-\2 abc-ab-c abc a(b)(c) \0-\1-\2 abc-b-c abc (a)b(c) \0-\1-\2 abc-a-c

 1. 替换空行
^[ \t]*\n
2. 保留查询内容
使用 \0
3. 分组替换
原文 搜索 替换 结果
abc (ab)(c) \0-\1-\2 abc-ab-c
abc a(b)(c) \0-\1-\2 abc-b-c
abc (a)b(c) \0-\1-\2 abc-a-c

Tags:Eitplus 查找 替换

编辑录入:爽爽 [复制链接] [打 印]
赞助商链接