WEB开发网
开发学院操作系统Linux/Unix Linux解压.tar .tgz .tar.gz .tar.Z等文件 阅读

Linux解压.tar .tgz .tar.gz .tar.Z等文件

 2012-05-23 16:23:01 来源:WEB开发网   
核心提示: .tar解包:tar xvf FileName.tar打包:tar cvf FileName.tar DirName(注:tar是打包,不是压缩!)-.gz解压1:gunzip FileName.gz解压2:gzip -d FileName.gz压缩:gzip FileName.tar.gz 和 .tgz解压:tar

 .tar
解包:tar xvf FileName.tar
打包:tar cvf FileName.tar DirName
(注:tar是打包,不是压缩!)
---------------------------------------------
.gz
解压1:gunzip FileName.gz
解压2:gzip -d FileName.gz
压缩:gzip FileName
.tar.gz 和 .tgz
解压:tar zxvf FileName.tar.gz
压缩:tar zcvf FileName.tar.gz DirName
---------------------------------------------
.bz2
解压1:bzip2 -d FileName.bz2
解压2:bunzip2 FileName.bz2
压缩: bzip2 -z FileName
.tar.bz2
解压:tar jxvf FileName.tar.bz2
压缩:tar jcvf FileName.tar.bz2 DirName
---------------------------------------------
.bz
解压1:bzip2 -d FileName.bz
解压2:bunzip2 FileName.bz
压缩:未知
.tar.bz
解压:tar jxvf FileName.tar.bz
压缩:未知
---------------------------------------------
.Z
解压:uncompress FileName.Z
压缩:compress FileName
.tar.Z
解压:tar Zxvf FileName.tar.Z
压缩:tar Zcvf FileName.tar.Z DirName
---------------------------------------------
.zip
解压:unzip FileName.zip
压缩:zip FileName.zip DirName
---------------------------------------------
.rar
解压:rar x FileName.rar
压缩:rar a FileName.rar DirName

Tags:Linux 解压 tar

编辑录入:爽爽 [复制链接] [打 印]
赞助商链接